Zaproszenie na kolejne spotkania informacyjne w ramach Grup Roboczych ds. krajowych inteligentnych specjalizacji

  • Drukuj

Ministerstwo Gospodarki kontynuuje cykl spotkań dotyczących Grup Roboczych ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (GR ds. KIS), w ramach których przewiduje się udział przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji biznesowych, instytucji otoczenia biznesu, instytutów naukowych, a także przedstawicieli szczebla regionalnego. Następne spotkania dotyczyć będa takich obszarów specjalizacji jak: Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, Zrównoważona energetyka, Surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

 

GR ds. KIS będą gremiami w obszarach zidentyfikowanych krajowych inteligentnych specjalizacji, powoływanymi w celu monitorowania efektów oraz stanu realizacji poszczególnych celów strategicznych i szczegółowych poprzez rozwój danej specjalizacji. GR będą odpowiedzialne m.in. za raportowanie do Komitetu Sterującego, składającego się z przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, o stanie rozwoju specjalizacji w oparciu o zmieniające się czynniki społeczno-gospodarcze, trendy rozwojowe oraz rekomendowanie zmian w systemie wdrażania lub kształcie samych specjalizacji.

 

Zachęcamy Państwa do udziału w kolejnych spotkaniach informacyjnych, na których przedstawiony zostanie regulamin prac GR,  w tym m.in. zasady wyboru przedstawicieli oraz celów działalności GR. Udział przedstawicieli województwa warmińsko-mazurskiego jest istotny ze względu na możliwość reprezentowania interesów środowiska naukowego z naszego regionu w zakresie wsparcia wynikającego z krajowych inteligentnych specjalizacji.

 

Szczegółowe informacje na temat terminów i miejsc spotkań znajdują się pod poniższym linkiem:

http://www.mg.gov.pl/node/21703