Informacja patentowa dla nauki i przemysłu - konferencja UPRP

  • Drukuj

W dniach 3–4 czerwca br. w Warszawie odbędzie się XIX Ogólnopolska Konferencja  dla nauki i przemysłu, pod hasłem Nowe narzędzia – nowe możliwości.

 

Konferencja skierowana do użytkowników informacji patentowej, reprezentujących środowiska naukowe i przemysłowe, organizowana jest przez Urząd Patentowy RP i Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Formuła tegorocznej edycji uwzględnia potrzeby i priorytety uczestników. Do udziału zapraszamy przedstawicieli Ośrodków Informacji Patentowej w Polsce, osoby reprezentujące centra transferu technologii, kancelarie patentowe oraz uczelnie i instytuty, a także przedsiębiorców z sektora MSP.

Konferencja będzie stanowiła doskonałą platformę wymiany doświadczeń, informacji i wiedzy różnych środowisk, łącząc ze sobą sferę nauki i biznesu. Prelegentami podczas konferencji będą przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną własności intelektualnej z kraju i z zagranicy.

Główne tematy tegorocznej edycji:

  • doskonalenie umiejętności biznesowego wykorzystania informacji patentowej m.in. w tworzeniu strategii przedsiębiorstwa, wspieranie innowacyjności firm z sektora MSP, tworzenie płaszczyzny porozumienia i współpracy pomiędzy środowiskiem biznesowym i naukowym oraz platformy wymiany doświadczeń i wiedzy,
  • rozwój przedsiębiorczości i komercjalizacja własności intelektualnej, wspieranie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Szczegóły pod poniższym linkiem:

http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=8068F7D070F6481C83BAC2D1008AE355

 

źródło:http://www.pi.gov.pl/