Konferencja „Polska–Rosja: Od Mistrzostw Europy do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej” - 23-25 czerwca

  • Drukuj

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie zapraszają do udziału w misji na konferencję „Polska–Rosja: Od Mistrzostw Europy do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej”. Istnieje możliwość ubiegania się o zwrot części kosztów udziału w misji w ramach pomocy de minimis udzielanej przez Ministerstwo Gospodarki.

Konferencja (23-25 czerwca 2013) będzie poświęcona możliwościom współpracy polskich i rosyjskich firm w przygotowywaniu obiektów sportowych, a także realizacji innych projektów infrastrukturalnych w Kaliningradzie, związanych z przygotowaniem miasta do Mistrzostw Świata 2018. Będzie to również doskonała okazja do przekazania polskich doświadczeń zdobytych w trakcie przygotowań i organizacji EURO-2012. Partnerem ze strony rosyjskiej przy organizacji Konferencji będzie „Agencja ds. Przygotowań, Organizacji i Przeprowadzenia MŚ-2018 w Kaliningradzie” powołana przez administrację Obwodu Kaliningradzkiego.

Program Konferencji obejmować będzie:

1. Sesję plenarną, w ramach której przewidziane są wystąpienia:

- przedstawicieli administracji Obwodu Kaliningradzkiego (wicegubernator ds. infrastruktury, ministrowie budownictwa, infrastruktury, sportu itp.) oraz organizacji i firm zamawiających;

- kierownictwa Ministerstwa Gospodarki (planowany udział Wiceministra Gospodarki), przedstawicieli administracji i organizacji polskich miast-organizatorów EURO-2012;

2.Trzy panele prezentacyjne:

- budownictwo i wyposażenie obiektów sportowych;

- budownictwo miejskie (projekty, wykonawstwo i zaopatrzenie materiałowe);

- infrastruktura miejska (projekty, wykonawstwo i zaopatrzenie materiałowe);

3. Spotkania B2B polskich i rosyjskich firm zainteresowanych współpracą.

W ramach misji przewidziane są również następujące przedsięwzięcia:

- Seminarium informacyjne nt. warunków założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w Obwodzie Kaliningradzkim

- Szkolenie nt. aspektów prawnych udziału polskich firm w państwowych przetargach, w tym związanych z MŚ-2018;

Więcej informacji

http://www.een.org.pl/index.php/Targi_2/articles/misja-dla-firm-z-branzy-budowlanej-do-kaliningradu-23-25-czerwca-2013-r.html