2013-05-21 I Polsko–Kazachstańskie Forum Branży Rolno – Spożywczej

  • Drukuj
23 maja 2013r. odbędzie się I Polsko-Kazachstańskie Forum Branży Rolno – Spożywczej organizowane przez Agencję Rynku Rolnego przy współpracy z Ambasadą Kazachstanu w Warszawie. Forum ma być pierwszym, z planowanego cyklu spotkań przedsiębiorców z Kazachstanu i  z Polski, którzy podczas Forum będą mieli okazję poznania nowych kontrahentów i inwestorów, przeprowadzić rozmowy B2B oraz nawiązać stałe kontakty.

Strona kazachstańska zainteresowana jest pogłębianiem współpracy z Polską w sektorze rolno-spożywczym, w tym aktywizacją dwustronnej wymiany handlowej towarami rolno-spożywczymi oraz realizacją wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Potencjał obustronnej współpracy nie jest jeszcze w pełni wykorzystywany. Celem Forum jest aktywizacja polsko-kazachstańskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego.Forum odbędzie się podczas XVI Targów Mleczarstwa MLECZNA REWIA, odbywających się w Gdańsku w terminie 22-24 maja 2013r. W tym samym terminie odbywają się również targi: BALTPIEK, POLFISH i GASTROEXPO.

Organizatorzy zapraszają do udziału firmy  zainteresowane inwestycjami i współpracą w danej sferze na rynku kazachstańskim na Seminarium do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego  AMBEREXPO w Gdańsku na  ul. Żaglowej 11 do SALI 1A.

Program Forum oraz listę firm z Kazachstanu  uczestniczącą w Forum przekazuję w  załączeniu.

Więcej informacji na:

http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2292:i-polsko-kazachstaskie-forum-przedsibiorcow-brany-rolno-spoywczej-gdask-22-23-maja-2013&catid=136:informacje-dotyczce-wsparcia-wymiany-handlowej&Itemid=560