Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji, Iława 6-7 listopada 2019 r.

  • Drukuj

W dniach 6-7 listopada 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego gościł w Iławie przedstawicieli wszystkich regionów, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a także Komisji Europejskiej na spotkaniu Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji.

 

Komisja Europejska zdefiniowała 5 celów polityki, które będą wspierane w ramach zbliżającej się perspektywy finansowej 2021-2027:

  1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej;
  2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
  3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych;
  4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych;
  5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych.

 

Tematem wiodącym posiedzenia RFIS były wyzwania jakie stoją przed regionami zarówno w kontekście spełnienia warunków dotyczących inteligentnych specjalizacji, jak i planowanego zakresu interwencji w ramach Celu polityki 1 "Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej".8