XXI Posiedzenie RKS ds. RIS

  • Drukuj

17 marca 2016 r. w Olsztynie odbyło się XXI posiedzenieRegionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którego głownym celem była prezentacja i dyskusja nad propozycjami obszarów badawczych zgłoszonych przez podmioty z województwa warmińsko-mazurskiego do Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB).

 

Wsparcie RANB będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR 2014-2020) (Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe), z którego środków dofinansowane zostaną projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych przez konsorcja z udziałem jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Zakłada się, że dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstw do realizacji projektów, zapewnione będzie wsparcie w zakresie komercjalizacji wyników badań. Pomoc ukierunkowana jest na przedsięwzięcia realizowane w ramach procesu inteligentnej specjalizacji na poziomie regionalnym.

 

W celu zapewnienia zgodności wspieranych obszarów badawczych z potrzebami regionalnych inteligentnych specjalizacji Ministerstwo Rozwoju przygotowało mechanizm, w którym to województwa proponują zagadnienia badawcze, na podstawie których utworzone zostaną Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w szerokim procesie konsultacji zidentyfikował propozycje obszarów badawczych, o których zopiniowanie poproszono przedstawicieli  Regionalnego Komitetu Sterującego w celu przekazania do akceptacji Zarzadowi Województwa i dalszemu  zgłoszeniu do Ministerstwa Rozwoju.

 

20160317 115837 m20160317 115848 m

20160317 115911 m20160317 115955 m

20160317 115959 m20160317 115943 m