Badanie potencjału innowacyjnego inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

  • Drukuj

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego kontynuuje intensywne prace nad pogłębieniem procesu identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionalnych przystąpił do realizacji Badania potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Badanie, oprócz pogłębionej oceny potencjału gospodarczego obejmować będzie także m.in. analizę potrzebi gotowości przedsiębiorstw i środowiska naukowego do absorpcji środków publicznych w ramach planowanej na lata 2015-2020 interwencji. W rezultacie opracowane zostaną rekomendacje wykorzystania zaplanowanych instrumentów wsparcia na rzecz rozwoju i zarządzania inteligentnymi specjalizacjami w województwie warmińsko-mazurskim.

Badanie, którego wykonawcami w wyniku zamówienia publicznego zostały firmy Geoprofit Wojciech Dziemianowicz oraz Ecorys Polska Sp. z o.o., zrealizowane zostanie do lipca 2015 r. w nastepujących etapach:

 

I etap:

Celem pierwszego etapu będzie określenie potencjału gospodarczego, innowacyjnego (w tym technologicznego) i ludzkiego w ramach poszczególnych specjalizacji (analiza desk research oraz analiza danych statystycznych)

II etap:

Celem drugiego etapu będzie określenie specyficznych potrzeb rozwojowych podmiotów (przedsiębiorstw, jednostek naukowych) działających w ramach poszczególnych specjalizacji. (badania CATI oraz wywiady pogłębione IDI)

III etap:

Celem trzeciego etapu będzie ocena poziomu gotowości przedsiębiorstw/jednostek naukowych do absorpcji środków publicznych w ramach planowanych w okresie 2015-2020 instrumentów wsparcia przewidzianych w zakresie celu tematycznego 1. „Zwiększenie nakładów na badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje” oraz celu tematycznego 3. „Wzmacnianie konkurencyjności MŚP” (badania CATI, wywiady pogłębione IDI oraz diagnoza poziomu wykorzystania przez przedsiębiorstwa i jednostki naukowe publicznych instrumentów wsparcia na inwestycje i działania badawczo-rozwojowe dostępne w latach 2007-2013. )

IV etap:

Celem czwartego etapu będzie identyfikacja istniejących i potencjalnych form współpracy gospodarczej i naukowo-gospodarczej oraz ich zakresu w kontekście rozwoju danej specjalizacji.

V etap:

Celem piątego etapu będzie ocena siły powiązań kooperacyjnych (w ramach klastrów i innych form współpracy przedsiębiorstw) pod kątem realizacji przyszłych projektów rozwojowych (biznesowych i badawczo-rozwojowych) wspieranych środkami publicznymi przewidzianymi na lata 2015-2020 w ramach celu tematycznego 1. „Zwiększenie nakładów na badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje” oraz celu tematycznego 3. „Wzmacnianie konkurencyjności MŚP” europejskiej polityki spójności.

VI etap:

Celem szóstego etapu będzie przygotowanie pogłębionej analizy SWOT w ujęciu gospodarczym, społecznym, innowacyjnym i przestrzennym dla każdej ze specjalizacji wraz z wytypowaniem wyzwań wynikających z tej analizy (przede wszystkim na pdoastawie warsztatów)

VII etap:

Celem siódmego etapu będzie identyfikacja i wypracowanie propozycji wsparcia wdrażania i zarządzania dla każdej ze specjalizacji.

VIII etap:

Celem ósmego etapu będzie przygotowanie, z wykorzystaniem doświadczeń uzyskanych podczas realizacji badania, metodyki przyszłego monitorowania i weryfikacji procesów rozwojowych w każdej ze specjalizacji, kompatybilnej z obecnie funkcjonującym systemem monitorowania Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego.

IX etap:

Celem dziewiątego etapu będzie opracowanie, z wykorzystaniem doświadczeń uzyskanych podczas realizacji badania, metodyki prognozowania trendów w obszarze badań, rozwoju i innowacji w każdej ze specjalizacji.

X etap:

Celem dziesiątego etapu będzie przygotowanie rekomendacji dla Zamawiającego wraz z określeniem potencjalnych scenariuszy i kierunków rozwoju każdej specjalizacji w świetle jego uwarunkowań gospodarczych, technologicznych, społecznych, infrastrukturalnych i prawnych.

Jednym z kluczowych czynników powodzenia przedsięwzięcia i wiarygodności wyników badań, które będą miały wpływ m.in. na obszar i rodzaj wsparcia w ramach funduszy UE przewidzianych na lata 2014-2020 jest udział wiodących firm, instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji B+R w wywiadach i warsztatach organizowanych w ramach badania. stąd zachęcamy Państwa do przeczytania listu_polecający_Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

W ramach badania planowana jest realizacja cyklu 4 warsztatów dla każdej z inteligentnych specjalizacji obejmujących  takie zagadnienia jak:

  • potencjał inteligentnej specjalizacji,
  • perspektywy rozwoju inteligentnej specjalizacji,analiza SWOT
  • nstrumenty wsparcia rozwoju inteligentnej specjalizacji

 

Celem warsztatów będzie uzupełnienie informacji zdobytych wcześniej innymi metodami, dyskusja nad mocnymi i słabymi stronami, a także szansami i zagrożeniami oddziaływującymi na rozwój poszczególnych inteligentnych specjalizacji (analiza SWOT), ale przede wszystkim wypracowanie mechanizmu wykorzystania instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach celu tematycznego 1 i 3. W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele firm, jednostek naukowych i instytucji otoczenia biznesu, reprezentujących inteligentne specjalizacje województwa.

Warsztaty realizowane są na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Elbląskiego Parku Technologicznego oraz Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku. Dotychczas odbyły się 2 cykle spotkań 26 lutego oraz 6 marca br. Kolejne planowane są na koniec marca oraz koniec kwietnia br., na które serdecznie Państwa zapraszamy. Więcej informacji o kolejnych warsztatach otrzymać Państwo mogą pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..